ЗДРАВО!
НИЕ СМЕ ПОИНТ ДИЗАЈН

За нас

Кои сме ние

Поинт Дизајн ДООЕЛ Скопје, е приватна лиценцирана компанија основана во 2008, која се занимава со надзор, проектирање, инженеринг, консалтинг и ревизија на проектна докуметнација. Во изминатиов период многу добри резултати постигнавме во делот на надзор и консултантски услуги во градежната област. Поинт Дизајн има создадено референтна листа на проектирани објекти, изведени објекти, и надзор на изведба на објекти и ревидирани проектни документации, од кои секој проект е со различен обем и комплексност.

Нашата работа и услуги

Поинт Дизајн нуди професионални услуги од формирање на идеја, изработка на проектна документација во сите фази, изведба и надзор на изведбата на сите градежни активности.

Поинт Дизајн има извршено надзор на бројни објекти со различна архитектура, како од станбена, деловно-комерцијална, индустриски, училишта, магацини и сервисни објекти и друга архитектура. Со широкиот спектар на работа со различен тип објекти, Поинт Дизајн претставува една од најпрестижните архитектонски компании што се потврдува со задоволната клиентела со која Поинт Дизајн соработува.

Нашите начела

Како стручен тим од архитекти и градежни инжинери, квалитетот на работата на Поинт Дизајн се базира на неколку клучни начела и тоа:
Стручност и професионалност
  • стручност и професионалност;
  • почит спрема потребите на инвеститорот;
Комуникација и тимска работа
  • квалитетна комуникација и консултација;
  • унапредена тимска работа и усовршена координација на тимот;
Рокови и регулативи
  • запазување на договорените работни рокови;
  • владеење со актуелните законски и подзаконски регулативи и нивна имплементација во практичната работа;
Квалитет и најсовремени методи
  • примена на најсовремени проектантски и изведбени методи како и модерен архитектонски израз во дизајнерскиот пристап.
  • квалитетни консултантски услуги 
 
НАШАТА РАБОТА
Оддвојте време и разгледајте ги нашите проекти